Close

Harta Zburd

Multe şcoli se confrunta cu probleme similare. Unele dintre ele au găsit soluţii inovative la o parte din probleme. Alte şcoli au găsit resurse pentru altele. Împreună, am făcut deja mai mult decât credem. Lipseşte să ne conectăm şi să ne punem expertiza la un loc. Împreună, formăm masa critică necesară pentru propagarea schimbării în educaţie. Harta Zburd ne ajută să ne găsim, să venim împreună şi să avem impact.

loading...

Oricare dintre şcolile de pe harta Zburd a obținut rezultate în minim 2 dintre următoarele domenii

Elevii sunt parteneri în crearea unui mediul de învățare prietenos, dar și în rezolvarea provocărilor școlii. Aspirațiile și interesele elevilor sunt încurajate, sprijinite și valorificate ca oportunități de învățare.
Profesorii țintesc ca fiecare elev să folosească creativ conținutul disciplinelor lor, știu în permanență cât drum mai are fiecare de parcurs și caută soluții să îi sprijine în această călătorie. Profesorii vorbesc mai puțin la clasă și folosesc metode în care elevii construiesc pornind de la ceea ce știu deja, descoperă noi concepte, confruntă idei, își verifică înțelegerea și aplică colaborativ ceea ce au înțeles.
Profesorii sunt sprijiniți să gestioneze provocările în facilitarea învățării, să-și construiască o relație pozitivă cu părinții, colegii și partenerii din comunitate și să-și îndeplinească obiectivele profesionale.
Directori-profesori-elevi-părinți-comunitate își unesc eforturile pentru elevi. Problemele, soluțiile, eforturile și succesul sunt ale tuturor.
Director, profesori și elevi sunt dornici să învețe din reușite și greșeli. Țintesc un nou obiectiv, planifică, experimentează și învață ce ar putea face mai bine. Pun întrebări, caută sprijin, se documentează ce ar putea funcționa cel mai bine.
Părinții se simt bineveniți, indiferent de rezultatele copiilor lor. Directorii și profesorii se simt împliniți de profesia lor. Elevii se simt în siguranță (fizic, emoțional) și încurajați să se dezvolte. Parteneriatele aduc valoare și sunt apreciate.
Fiecare elev trece printr-un moment în care se confruntă cu o piedică în învățare. Într-o școală care îi sprijină, profesorii colaborează pentru a-i sprijini pe elevi să depășească piedicile, de la cele mai mici (oboseală) la cele mai mari (teamă de eșec, stres, neîncredere în sine, dificultăți de vorbire, cerințe speciale/dizabilități etc.).
Directorul, profesorii, elevii și părinții colaborează cu instituții, organizații non-profit și agenți economici pentru îmbogățirea experiențelor de învățare, pentru dezvoltarea școlii și a localității. Vizite de studii, stagii de practică, ateliere de învățare, dar și proiecte comunitare (reamenajarea unui parc, concerte/activități caritabile etc.).

ŞI FIECARE DINTRE ŞCOLILE DE PE HARTA ZBURD ŞI-A LĂSAT DATELE DE CONTACT ŞI SUNT DESCHISE SĂ DEVINĂ O RESURSĂ PENTRU TINE, DACĂ:

  • Eşti profesor/ director de şcoală şi te întrebi: “Cum pot genera schimbare în şcoala mea? Unde pot găsi inspiraţie, sprijin, resurse?”
  • Eşti părinte și te întrebi – “Cum pot contribui la schimbare în şcoala unde copilul meu învaţă acum?”
  • Eşti elev şi îţi doreşti să iniţiezi proiecte noi în şcoala ta şi să faci schimb de experienţă cu elevii din alte şcoli
  • Eşti un ONG activ în educație sau chiar o școală cu performanțe și resurse și dorești să sprijini alte școli în transformarea lor – Școlile Zburd se confruntă și cu provocări despre care vei afla din profilul lor