Close

Școala Gimnazială nr. 7 "Sfânta Maria" - Timișoara

Această școală destul de mare dintr-un cartier muncitoresc din Timișoara își propune să răspundă nevoilor, potenţialului şi aspiraţiilor tuturor copiilor. Astfel, Școala Gimnazială Nr. 7 ” Sfânta Maria” își dorește să fie o adevărată şcoală incluzivă (şcoală pentru toţi) aptă să integreze toate tipurile de elevi, de la copilul cu deficienţe până la elevul cu performanţe înalte, utilizând competenţa şi dăruirea tuturor dascălilor, spune doamna director prof. Gica Dumitru. 

Faptul că acest lucru e trăit de profesori, elevi și părinți se poate simți în atmosfera prietenoasă și deschisă din școală, dar și din rezultatele obținute, după cum a aflat Simona David Crisbășanu de la profesori și elevi, atunci când a vizitat școala, în noiembrie 2016. 

A fost un drum de parcurs pentru ca această școală, situată într-o zona a orasului in care șomajul, sărăcia sunt fenomene sociale mai acute decat in alte părți, să devină o școala căutată și dorită de părinții care vor să ofere ce e mai bun pentru copiii lor. Drumul a fost parcurs împreună cu părinții, care sunt nu doar informați privind activitățile școlii, dar și implicați împreună cu elevii. Iată câteva exemple:


  • Pitici și tătici – concursul de fotbal ”Sport ca la carte ”
  • Flori de iunie – serbare, Zilele cartierului
  • Povești de viață – solidaritatea între generații
  • Carte frumoasă, cinste cui te citește! – citirea unei cărți și realizarea unui material împreună cu copilul
  • Ziua Porţilor Deschise.


Părinții sunt implicați inclusiv în stabilirea obiectivelor strategice ale școlii. Astfel, au fost implementate propuneri de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei , de practicare sportului în regim intensiv, ramura handbal, fiind extrem de atractivă atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi. Iar la fața locului am aflat că, la clasele sportive se pune accent și pe rezultatele la școală, nu doar la handbal, astfel încât acestea sunt privite ca cele mai bune din școală! Parteneriatul a fost extins si cu alte organizaţii şi instituţii de profil (Organizaţia Salvaţi copiii, Generaţie tânără etc.) și a fost înfiinţată chiar o organizaţie proprie – “Împreună pentru copii” – formată din părinţi şi cadre didactice, care şi-a propus să atragă fonduri necesare dezvoltării instituţiei şi să se implice în programe educative şi de finanţare. Ca să poată exista colaborare și comunicare, a fost necesar ca împreună să depășeasca blocajele în comunicare . 

Ce au învățat din asta ? Sa fie deschiși spre dialog, schimbare și creativitate, să își asume responsabilitatea pentru ce și-au propus, să comunice și să negocieze mai bine. Elevii sunt susținuți în inițiativele și proiectele lor si nu sunt puține, după cum puteți vedea pe site-ul școlii . Elevii, susținuți de părinți, se implică din tot sufletul în acțiuni caritabile în folosul copiilor bolnavi şi al celor care provin din familii sărace, sau al bătrânilor. În același timp, şcoala se străduieşte să cultive în sufletele copiilor şi dragostea pentru tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. Dovada faptului că toate aceste lucruri sunt făcute cu plăcere de copii stau câteva premii obţinute de aceştia pentru prestaţia lor la diferite concursuri şi festivaluri. 

Cu câţiva ani în urmă a fost înfiinţată în şcoala o miniorchestră, care a reprezentat școala la nenumărate evenimente culturale. Scoala a implementat un program de învăţare a limbii engleze, în regim intensiv, programe de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, programe de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, consiliere privind cariera, educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, programe de reducere, ameliorare a cazurilor de copii cu tulburări de comportament sau de abandon şcolar Având în vedere evoluția acestei școli, putem spune că această școală realizează progrese pe 5 dintre cele 8 direcții urmărite în Mișcarea Zburd, astfel:


  • Implică și încurajează inițiativele elevilor
  • Colaborează
  • Învață continuu
  • Creează un mediu de învățare prietenos, vesel și deschis
  • Atrage și oferă resurse din/în comunitate


Pentru a face parte din Mișcarea Zburd, este necesar ca, în ultimii doi ani, o școală să fi găsit soluții pentru a transforma în realitate cel puțin două dintre aceste opt direcții. Poți recomanda o școală și/sau, dacă școala ta se încadrează, un reprezentant al școlii (un cadru didactic, directorul, un alt membru al personalului) o poate înscrie aici până la data de 31 martie 2018.